Skip to content Skip to footer

ЗА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта е да се подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

  • Намаляване количеството на отпадъците в морската среда от територията на община Бургас, причинени от земни източници;
  • Повишаване на капацитета на представители на местните администрации чрез въвеждане на мерки за управление на отпадъците и прилагане на местни екологични правила;
  • Изграждане на самосъзнание на местната общност, относно отговорността за използване на ресурсите и към опазване на морските води, чрез повишаване на екологичните познания

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

0
тона пластмаса се изхвърлят всяка година в моретата и океаните

Това количество е еквивалентно на отпадъка от един камион за смет, изхвърлян във водите на всяка минута

0 трилиона
частици микропластмаса вече се намират в морските води

Това е 500 пъти повече, отколкото броят на звездите в нашата галактика

0 милиарда
тона пластмаса са
произведени от човечеството
от 1950 до момента

От тях
само 9% са рециклирани

0
пластмасови бутилки за пиене се купуват всяка минута в света

Половината от произвежданата пластмаса е проектирана да се използва само веднъж, понякога за минути, и след това се изхвърля

от 1 до 5 трилиона

найлонови торбички за еднократна употреба се използват всяка година по земното кълбо
Времето, за което се разгражда една найлонова торбичка е поне 500 години
0
тона пластмаса се произвежда в света всяка година

Това се равнява на теглото на цялото население на Земята

0
вида морски обитатели вече са засегнати от замърсяването на моретата

15% от тях са застрашени биологични видове

0
морски птици и 100 000
морски животни

загиват от поглъщане на пластмаса всяка година

0 %
от всички птици и риби вече имат пластмасови частици в стомаха си

а 99% от морските птици ще погълнат пластмаса до 2050 година

Skip to content