Skip to content Skip to footer

В това занимание участниците в  Еко-клуб „Сини изследователи“ разшириха познанията си като включиха океаните, които формират Световния океан. Научиха любопитна информация за тях, къде се намират,  попълниха имената им в карта, за да запомнят точно къде се намират. Узнаха коя е най-дълбоката част на океана, кой е най-големия му обитател, как изглежда границата между Тихия и Атлантическия океан. Тези презентации бяха начало на цикъла от презентации, които посветихме на морските обитатели и голямата заплаха за тях, която представляват морските отпадъци.

Skip to content